RAKAN BLOG MASJID

05 May 2010

APA KATA CINA MUALLAF TENTANG MASJID

Masjid merupakan tempat ibadah umat Muslim. Masjid juga merupakan pusat
perlindungan muslim tanpa mengira bangsanya. Kegiatan - kegiatan perayaan
hari besar Islam dan perayaan adat budaya sesuatu bangsa, perbincangan, kajian
agama, ceramah, aktivitas social kemasyarakat boleh dilaksanakan didalam masjid.
Bahkan ia juga boleh dijadikan pusat pelancungan untuk menarik non muslim
mendekati kepada Agama Islam. Aktiviti2 hiburan remaja turut boleh dilaksanakan.
Kegiatan2 seperti berpolitik dalam masjid turut boleh dilaksanakan kerana Islam
tidak pernah mengecualikandari politik cuma beberapa syarat perlu dikenakan
seperti tidak menjatuhkan pihak lawannya, kedua2 parti perlu bersama sekali
dan lain2nya. Mereka yang mempunyai pemahaman masjid itu hanya tempat
untuk shalat semata-mata adalah pemikiran yang begitu sempit sekali. Peranan
masjid yang ada di zaman Nabi Muhammad S.A.W. jauh lebih berperanan dari
masjid sekarang. Satu masjid yang berkualiti terletak kepada sejauh manakah
peranan yang dimainkan dalam konteks dakwah dan bukan kerana kecantikan
sesebuah masjid. Dakwah itu bukan sekadar berceramah sahaja tetapi ia satu
perjalanan hidup setiap muslim. Sesiapa yang tidak mahu menjalankan dakwah
maka hukumnya adalah haram.

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."