RAKAN BLOG MASJID

19 July 2010

KAYA BAGAIMANA YANG KITA AKAN PILIH ?

Orang- orang yang kaya yakni mempunyai harta yang banyak di dunia ini akan dibangkitkan di akhirat nanti dalam beberapa keadaan:

1* Golongan yang mendapat harta dari sumber yang haram dan dibelanjakan ke jalan haram maka mereka akan dihalau ke neraka.

2* Golongan yang mendapat harta dari sumber yang haram dan dibelanjakan ke jalan halal maka mereka akan dihalau ke neraka.

3* Golongan yang mendapat harta dari sumber yang halal dan dibelanjakan ke jalan haram maka mereka akan dihalau ke neraka.

4* Golongan yang mendapat harta dari sumber yang halal dan dibelanjakan ke jalan halal maka mereka akan disoal pula tentang zakat, solat, sifat takabur, hak jiran, hak fakir miskin dan lain-lain lagi. Sekiranya semua persoalan itu selesai barulah disuruh ke syurga.

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."