RAKAN BLOG MASJID

21 November 2012

Kuliah Maghrib bersama Sheikh Muhammad Husni Ginting (Nov. 2012)

Al Kuliah 4 All: Sheikh Muhammad Husni Ginting (Nov. 2012):   " Pengajian  Thulathiyyat   Imam  Bukhari " Masjid As-Salam, Bukit Sentosa

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."