RAKAN BLOG MASJID

14 June 2010

SAMBUTAN HEBAT SMART SOLAT MASJID ASSALAMAlhamdulillah , kariah dan penduduk sekitar masjid Assalam dan hampir 30 buah surau di bawah naungan masjid ini memberi respon atau tindakbalas yang sungguh baik dalam mengisi rohani dan jasmani anak-anak.
Setakat jam 11 pagi ini lebihkurang 190 orang anak-anak telah berdaftar dan jumlah ini memang di luar kemampuan fasilitator dan guru yang ada. Namun , Jawatankuasa kerja tidak menolak pendaftaran yang bertali arus hanya penambahan guru akan dilakukan dengan kadar segera.
Semoga anak-anak kita dan remaja kita dapat membina sahsiah diri yang ampuh dalam menghadapi kemajuan dunia yang sungguh mencabar generasi kedua kita.

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."