RAKAN BLOG MASJID

26 June 2011

GURU ISLAM WAJAR BERDAKWAH DI SEKOLAH

BERDAKWAH DI SEKOLAH

Dakwah adalah tanggungjawab setiap umat Nabi Muhammad s.a.w untuk
mengembangkan islam.Sebagai seorang guru, nyata ia bukan perkara
enteng atau semudah a b c , lebih-lebih lagi bagi guru yang bukan dari pendidikan Islam.

Umumnya kita tahu tugas seorang guru pendidikan Islam adalah
menyampaikan ilmu terus kepada anak muridnya.Menghapuskan
kejahilan, mempekukuhkan amalan, menerapkan nilai-nilai murni,
mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Tugas ini sudah dianggap sebagai dakwah dan ibadah.Begitulah ber-
tuahnya guru pendidikan Islam yang sudah tersedia jalan menuju
keredaan Allah s.w.t Di samping menjalankan tugas sebagai pendidik,
sudah tersedia jalan dan ruang berdakwah yang nyata seiring dengan
tugas hakiki mendidik anak bangsa.

Selain itu,mereka juga adalah pakar rujuk terutama dalam selok belok
agama bagi warga guru dan kakitangan sekolah.Inilah peluang yang
seharusnya dimanfaatkan oleh guru pendidikan islam di dalam meneruskan
kesinambungan misi dakwah Nabi Muhammad s.a.w

Allah s.w.t berfirman bahawa umat Muhammad s.a.w adalah yang terbaik
diutuskan untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran
sepertimana dinyatakan dalam surah al-Imran ayat 110:
"kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada
Allah.Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara
mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang
fasik."(al-Imran ayat 110)

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."