RAKAN BLOG MASJID

27 June 2011

PERSIAPAN LAWATAN SULTAN SELANGOR SEMPENA PERASMIAN MASJID ASSALAMPada 14 Jun 2011 lalu, satu mesyuarat bersama bagu perlaksanaan Persiapan Lawatan Sultan Selangor ke Masjid AsSalam Bukit Sentosa telah dihadiri bebarapa agensi kerajaan negeri seperti MAIS , JAIS, JKR, Majlis Daerah Hulu Selangor, POLIS, pejabat Kesihatan dan Penghulu serta Nazir Masjid berserta ajknya.

Rakyat di Bukit Sentosa dan Bukit Beruntung amat beruntung dengan kesudian Sultan Selangor mencemar duli turun melawat dan merasmikan Masjid AsSalam serta menunaikan solat Jumaat bersama rakyat pada 8 Julai 2011 ini.

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."