RAKAN BLOG MASJID

28 December 2011

ISLAM AGAMA RAHMAH DAN ADIL.

Islam adalah Agama Rahmah dan Keadilan
Kalau Islam itu agama yang rahmah saja tanpa sesiapa ada hak menuntut keadilan, maka kezaliman akan terus berleluasa.

Apakah beza antara rahmah dan keadilan?
Terdapat pada Islam suatu kelembutan (riqqah) yang menjadikan seseorang melakukan ihsan .
· Terdapat juga dalam Islam konsep keadilan : Meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Kadangkala ia berbentuk persamaan antara manusia di dalam setiap perkara yang perlu disamakan ·Islam itu adil- menyamakan balasan antara kebaikan dengan
kebaikan dan kejahatan dengan kejahatan .
Contoh:
c
Jika ada orang potong telinga kita, kita maafkan, itu namanya rahmah atau berbuat ihsan.
Jika orang potong telinga kita, kita minta qisas agar telinganya dipotong balik, itu namanya keadilan.

Jika ada orang mengkhianati kita, kita maafkan, itu ihsan.
Jika ada orang mengkhianati kita, kita mencari pembelaan, itu keadilan.

Jika ada orang lempang kita sekali, kita maafkan, itu ihsan.
Jika ada orang lempang kita sekali, kitapun lempang dia sekali, itu keadilan

Kedua-duanya penting ditegakkan dalam Islam!
·
Jika Islam itu rahmah sahaja tanpa keadilan menyebabkan:
· Orang yang jahat terus tamak.
· Orang yang baik menjadi pasif.
· Kehidupan manusia tidak didasari dengan kemaslahatan hidup dunia akhirat.
Contoh Keadilan yang Dituntut dalam Generasi Awal
1. Saidina Ali menuntut baju besinya yang didakwa dicuri oleh seorang Yahudi di mahkamah. Pengadilan Hakim Syuraih al-Qadhi tidak berpihak kepada Saidina Ali kerana beliau tiada saksi melainkan anak dan bekas hambanya sahaja ( kerabat tidak boleh jadi saksi dalam hal ini).
2. Fatimah Az-Zahra menuntut pewarisan sebidang tanah selepas pemergian Rasulullah SAW.
3. Rasulullah SAW tidak terus membiarkan kejahatan musyrikin dan Yahudi.

Beliau membalas dengan 'jihad'.

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."