RAKAN BLOG MASJID

14 March 2010

10 SAHABAT RASULULLAH UNTUK DIINGATI & DITAULADANI

10 SAHABAT TERKEMUKA
1. Abu Bakar as-Siddiq ( tahun 51SH - 13H , 573 - 634M )
2. Umar bin al-Khattab ( tahun 40SH - 23H , 584 - 64M )
3. Othman bin Affan ( tahun 47SH - 35H , 577 - 656M )
4. Ali bin Abu Talib ( tahun 23SH - 40H , 600 - 661M )
5. Abdul Rahman bin Auf ( md pd tahun 32H , 652M )
6. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil ( md pd tahun 32H , 652M )
7. Abu Ubaidah al-Jarrah ( md pd tahun 18H , 639M )
8. Az - Zubair al - Awwam ( md pd tahun 36H , 656M )
9. Saad bin Abi Waqqas ( md pd tahun 55H , 675M )
10. Talhah bin Ubaidillah ( md pd tahun 36H , 656M )

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."