RAKAN BLOG MASJID

31 March 2010

SALASILAH MUHAMMAD RASULULLAHSEJARAH RINGKAS RASULULLAH SAW

BIODATA RASULULLAH SAW

* Nama: Muhammad bin ‘ Abdullah bin ‘ Abdul Muttalib bin Hashim

* Tarikh lahir: Subuh Isnin, 12 Rabiulawal / 20 April 571M (dikenali sebagai tahun gajah; sempena peristiwa tentera bergajah Abrahah yang menyerang kota Ka ‘ abah)

* Tempat lahir: Di rumah Abu Talib, Makkah Al-Mukarramah

* Nama bapa: ‘ Abdullah bin ‘ Abdul Muttalib bin Hashim

* Nama ibu: Aminah binti Wahab bin ‘ Abdul Manaf

* Pengasuh pertama: Barakah Al-Habsyiyyah (digelar Ummu Aiman. Hamba perempuan bapa Rasulullah SAW)

* Ibu susu pertama: Thuwaibah (hamba perempuan Abu Lahab)

* Ibu susu kedua: Halimah binti Abu Zuaib As-Sa ‘ diah (lebih dikenali Halimah As-Sa ‘ diah. Suaminya bernama Abu Kabsyah)

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."