RAKAN BLOG MASJID

15 April 2012

ADAP SELEPAS BUANG AIR

Adab setelah Buang Air Oleh: Sheikh Abu Bakr Jabir Al-Jazairy 1. Mendahulukan kaki kanannya ketika keluar dari WC, sesuai yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad salallahu’alaihi wasalam. 2. Mengucapkan doa: “Ghufraanaka” (Aku mohon ampunan-Mu) (HR Tirmidzi: 7, dan Ahmad: 6/155, Abu Daud: 1/55) Atau “Alhamdulillahilladzi adzhaba ‘annil ‘adza wa aafaanii” (Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa sakit dariku dan memberikanku kesehatan,” (HR Ibnu Majah: 1/378). Atau “Alhamdulillahilladzi akhsana ilayya fii awwalihi wa aakhirihi,” (Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kebaikan kepadaku pada permulaanyya dan pada akhirnya) (Subulus Salam: 1/378). Atau “Alhamdulillahilladzi adzaa qanii ladz dza tahu wa abqa fii quwwatahu wa adzhaba anna adzahu” (Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku rasa enak dan menyisakan padaku kekuatan, serta menghilangkan dariku rasa sakit) (Subulus Salam: 1/254). Semua bentuk doa ini ada sumbernya dan baik diamalkan. Wallahu’alam bish shawwab. WC - merujuk kepada tandas atau bilik air utntuk buang air kecil dan besar. Tulisan Irfan Nugroho mukminun.com

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."