RAKAN BLOG MASJID

27 April 2012

BERSIH DITUNTUT ISLAM !

PERINGKAT PERTAMA: Membersihkan anggota-anggota zahir dari hadas, najis-najis atau kotoran serta benda-benda lebihan yang tidak diperlukan. PERINGKAT KEDUA: Membersihkan anggota-anggota badan dari perbuatan dosa. PERINGKAT KETIGA: Membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang terkutuk. PERINGKAT KEEMPAT: Membersihkan batin dari sesuatu selain daripada Allah Taala dan ini adalah cara para Nabi s.a.w. mensucikan diri dan juga para siddiqin. Dari Buku Bimbingan Untuk Mencapai Tingkat Mukmin (hlmn 24)

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."