RAKAN BLOG MASJID

02 October 2012

Al Kuliah 4 All: Ustaz Halim Din (Sept. 2012)

Al Kuliah 4 All: Ustaz Halim Din (Sept. 2012): " Islam  Sebagai  Gaya  Kehidupan "

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."