RAKAN BLOG MASJID

16 July 2013

RAMADAN KE 4 TAZKIRAH CEO WAKAF Ustaz Abu Bakar Yang CEO Wakaf MAIS mantan Nazir Masjid Assalam Bkt Sentosa sedang memberi tazkirah berguna kepada hadirin .

No comments:

Post a Comment

PERINGATAN BAGI LELAKI !

Mengikut Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995
"Mana-mana lelaki yang baligh yang tidak menunaikan Sembahyang Jumaat

tanpa apa-apa keuzuran syarie yang boleh didakwa dibawah Seksyen 20,

Enakmen Jenayah Syariah (Negeri Selangor) 1995, sekiranya disabit

kesalahan boleh di denda tidak lebih RM1,000 ATAU dipenjarakan selama

tempoh tidak melebihi enam (6) bulan ATAU kedua-duanya sekali."